Redningsstation
Redningsstation sendte live.
Køge i dag
Redningsstation
Redningsstation
Redningsstation
opslag fra Safety Signage

ny sprøjte til Feuerwehr Steffisburg syd for bern i schweiz
Redningsstation
Redningsstation
AMAROK LÆGEBIL IGENNEM VANDTÅRNSVEJ

https://www.youtube.com/watch?v=pBSN-vSJtPs

danmarks eneste lægebil på vw amarok her fanget ved brandstationen i gladsaxe.

lægebilen kan til dagligt kører som normal lægebil men er oppakket til særlige hændelser hvor man skal have medicinsk personale ud i personfarlige siturationer i samarbejde med politiet.

kørertøjet kaldes også en tems lægebil vw amarok årgang 2017

on english

AMAROK MEDICAR THROUGH VANDTÅRNSVEJ

https://www.youtube.com/watch?v=pBSN-vSJtPs

the only one mediccar in denmark on a vw amarok here caught at the fire station in gladsaxe.

the mediccar can drive like a normal medic/doctor on a daily basis but is packed for special incidents where they have to have medical staff in dangerous situations in collaboration with the police.

the vehicle is also called a tems unit. Tactical Emergency Medical Services.

vw amarok year 2017
Redningsstation
Redningsstation
opslag fra Räddningstjänsten Hässleholm

ny brandstaiton i sösdala ved skånske hässleholm indviges på lørdag
Redningsstation
Redningsstation
GIGANT STATIONEN I ESBJERG

lige så høj som vindmøllerne er i esbjerg jo ligeså stor er brandstationen i esbjerg som faktisk også er ganske ny.

i 2011 samlede man den gamle station på havnen i esbjerg og stationen i sædding og det gamle hovedkontor på gl.vardevej til en ny station som er den største nyopførte i de sidste 10 år i danmark. stationen er placeret lidt nord for bymidten og danmarks vestligeste fuldtidsbrandstation.

her kan brandmandskabet bemande op til 3 slukningstog 1 slukningstog kan afgå i hverdagens dagtimer med 6 mand på 1 minuts beredskab.
brandfolkene arbejder bl.a på stationens værksteder og depot.

efter dagen er gået på held er der kun 4 mand der rykker ud med det samme fra stationen resten af vognparken bemandes af deltid eller frivillige brandfolk brandmandskabet rykker cirka 500 gange årligt.

administration for sydvestjysk brandvæsen findes her også og alle indsatslederne som er delt op i 3 områder kører fra brandstationen i dagtimerne.

på stationen findes flere specialer herunder kemi og tung og højde samt overfladeredning

det frivillige beredskab kan supplere op med brandfolk og har bl.a udstyr til massetilskadekomst og klimaopgaver.

stationen var også bygget til at huse ambulancer støttepunkt for beredskabsstyrelsen og en større bjergningsvognpark. alt det er dog desværre mere eller mindre nedlagt eller flyttet.

https://redningoresund.dk/esbjerg-falck-sydvestjysk-brandvaesen

on english

THE GIANT STATION IN ESBJERG

just as high as the wind turbines are in esbjerg just as big is the fire station in esbjerg which is actually also are quite new.

in 2011 the old station at the harbor in esbjerg and the station in sædding and the old head office on gl.vardevej were merged into a new station which is the largest newly built in the last 10 years in denmark. the station is located a little north of the city center and denmarks westernmost fulltime fire station.

here the fire brigade can man up to 3 firefighting crews 1 firefighting crew can depart during everyday hours with 6 men on 1 minute standby.
the firefighters work at the stations workshops and depot among other places.

after the day has passed there are only 4 men who move out immediately from the station, the rest of the fleet is manned by parttime or volunteer firefighters the firecrews drive about 500 times a year.

Administration for sydvestjysk brandvæsen is also here and all the commanders who are divided into 3 areas drive from the fire station during the day.

at the station there are several specialties including hazmat and heavy and height as well as surface rescue

the voluntary fire rescue can supplement with firefighters and has, among other things equipment for mass injuries and climate tasks.

the station was also built to house ambulances support point for the state fire and rescue and a larger tow truck fleet. all that have unfortunately been more or less decommissioned or relocated in the years.

https://redningoresund.dk/esbjerg-falck-sydvestjysk-brandvaesen
Redningsstation
Redningsstation
opslag fra Rostock News - Nachrichtendienst aus Rostock & Umgebung

ordentlig industribrand i rostock tæt på lolland her til eftermiddag.
skulle dog være under kontrol.