Redningsstation
Redningsstation
opslag fra Brand og Redning DK

tyrstrups nyere redningsvogn som de fik sidste år efter at have været brugt som transportbil i det frivillige beredskab
Redningsstation
Redningsstation
NY REDNINGSVOGN OG BÅD TIL NYKØBING FALSTER

det første af de nye køretøjer i forbindelse med en større modernisering af vognparken i nyk f er en ny redningsvogn som blev indsat tidligere i år.
det er en MANVW tge som rosenbauer/ringe har været med til at opbygge.

udover at have frontspil lysmast og andet moderne redningsrealateret udstyr på sig så har den også mulighed for at trække stationens 2 både hvor den ene er helt ny.

den nye båd er mindre og nemmere håndterbar og skal primært bruges i søer vandløb og lign.

den nye bil er blandt flere nye til stationen allerede i løbet af sommeren forventes en ny drejestige at sættes i drift en MAN fra rosenbauer.

næste år forventes også en ny sprøjte og tankvogn på MAN opbygget af wiss.

i samme periode forventes også flere andre af falcks stationer i lolland falster brandvæsen at modtage nyt materiel.
rødby har allerede modtaget deres nye tankvogn.

som udgangspunkt stationer der har køretøjer med mere en 20 år på bagen forventes at blive skiftet.

on english

NEW RESCUE UNIT AND BOAT FOR NYKØBING FALSTER

the first of the new vehicles in connection with a major modernization of the fleet in nyk f is a new rescue vehicle which was deployed earlier this year.
it is a MANVW tge that rosenbauer / ringe has helped to build.

in addition to wearing a front winch light mast and other modern rescuerealized equipment it also has the option of towing the stations 2 boats one of which is brand new.

the new boat is smaller and easier to handle and must primarily be used in lakes streams and like that.

the new car is among several new to the station already during the summer a new turntable ladder is expected to be put into operation a MAN from rosenbauer.

next year a new pump and watertanker on MAN built by wiss is also expected.

during the same period several other falck stations in lolland falster fire brigade are also expected to receive new equipment.
rødby has already received their new tanker.

Basically stations that have vehicles with more than 20 years behind them are expected to be replaced.
Redningsstation
Redningsstation
opslag fra Grzegorz Fortuna - Galeria Fotografii Ratowniczej

fin gammel skydelift fra Tenczynek brandstation i polen.

en rigtig svensk volvo opbygget af svabo.
Redningsstation
Redningsstation
UGENS TURE NYKØBING F OG NÆSTVED

denne uge blev sankt hans torsdag brugt i nykøbing falster.

fra morgenstunden af fik jeg taget nogle gode billeder af en ny ambulance som de havde modtaget fra jylland efter falck har mistet en stor del af ambulancetjansen der.

lidt op af formiddagen blev brandvæsnet kaldt på en brandalarm men blev desværre afmeldt inden afgang fra stationen.

heldigvis lykkes det senere da st.nykøbing blev kaldt på 2 ydreligere brandalarmer i aftentimerne og fik i aftentimerne også mulighed for at fotografere nogle af de sidste køretøjer jeg manglede i arkivet.

men reelle sankt hans brande blev det aldrig til i nykøbing og forlod stationen omkring midnat.

fredag gik turen til næstved. efter forholdsvis kort ventetid blev de kaldt på en brandalarm sammen med herlufmagle.

valgte senere at besøge beredskabsstyrelsen i håb om udkald.
imens jeg var der blev det kommunale brandvæsen i kommunen faktisk kaldt til villabrand hvilket styrelsen på normalvis også burde kører på når det er i kommunen. men blev desværre snydt.

til gengæld blev det til en lille udrykning med msbr næstveds lift ad østre ringvej på vej til meldingen.

billeder herunder er fra nyk f

https://redningoresund.dk/nykoebing-falster-falck
https://redningoresund.dk/naestved-midt-sydsjaellands-brand-redning
https://redningoresund.dk/naestved-beredskabsstyrelsen

on english

THIS WEEKS TRIPS NYKØBING F AND NÆSTVED

this week Thursday with sankt hans bonfire evening was spent in nykøbing falster.

from the morning I got to take some good pictures of a new ambulance which they had received from jutland after falck has lost a large part of the ambulance service there.

a little up in the morning the fire brigade was called on a fire alarm but was unfortunately cancelled before they leave the station.

fortunately it succeeds later when st.nykøbing was called on 2 further fire alarms in the evening and in the evening also had the opportunity to photograph some of the last vehicles I missing in my archive.

but real sank hans fires never came in nykøbing and left the station around midnight.

Friday the trip went to næstved. after a relatively short wait time, they were called on a fire alarm along with herlufmagle.

later chose to visit the Danish Emergency Management Agency/state fire and rescue service in hopes of a call.
while I was there the municipal fire brigade in the municipality was actually called to a house fire, which the agency should normally also be called on when it is in the municipality. but was unfortunately cheated.

in return it became a small emergency with msbr næstveds skylift along øster ringvej on the way to the call.

pictures below are from nykøbing

https://redningoresund.dk/nykoebing-falster-falck
https://redningoresund.dk/naestved-midt-sydsjaellands-brand-redning
https://redningoresund.dk/naestved-beredskabsstyrelsen
Redningsstation
Redningsstation
opslag fra BPLN.dk

lidt sankt hans bål blev det til.

også i fredensborg hvor også beredskab øst var oppe og lage med.
Redningsstation
Redningsstation sendte live.
Nu næstved styrelsen
Redningsstation