Redningsstation
Redningsstation
BRANDEN PÅ DAMHUS BOULEVARD NATTEN TIL FREDAG

natten til fredag gik meldingen om bygningsbrand i rødovre.
fra lejligheden i domus vista kunne den tydeligt ses.

så måtte af sted.
min første priotet var at fange køretøjer under fremkørsel til brandstedet det blev gjort i krydset avedøre havnevej x rødovre stationsvej hvor de fleste køretøjer kørte til.

der blev bl.a fanget det frivillge beredskab som kom med en større styrke samt kroghejs med vandreservoir conteiner.

på indsatsstedet havde man hvidovre frederiksberg og tomsgården med alle mand.

derudover var der også enheder fra andre stationer her i blandt hele 6 tankvogne 3 fra hovedstadens beredskab 2 fra beredskab øst og 1 fra beredskab 4k.

tankvognene blev mest brugt til at kører frem og tilbage for at fylde vandreservoir conteineren som desuden er forholdsvis ny og første gang den har været i operativ brug.

det frivillige beredskab var også representeret stort med bl.a lys forplejning luft og generator med mere.

THE FIRE ON DAMHUS BOULEVARD NIGHT TO FRIDAY

on the night to Friday, there was a report of a building fire in Rødovre.
from my apartment in domus vista it could be clearly seen.

so had to get of my bed.
my first priority was to catch vehicles on the way to the fire scene, this was done at the intersection avedøre havnevej x rødovre stationsvej where most vehicles drove to.

among other things the voluntary firecrew, which came with a larger force, as well as a hook lift with water reservoir container, were captured.

at the scene of action Hvidovre Frederiksberg and Tomsgården with all the men.

in addition there were also units from other stations here among a total of 6 watertankers 3 from hovedstadens beredskab, 2 from beredskab øst and 1 from beredskab 4k.

the watertankers were mostly used to drive back and forth to fill the water reservoir container which is also relatively new and the first time it has been in operational use.

the voluntary crew was also well represented with among other things, lighting, catering, air and a generator and more.
Redningsstation
Redningsstation
UGENS TURE TOMSGÅRDEN OG CHRISTIANSHAVN

denne uge blev torsdag eftermiddag og aften brugt ved tomsgården nærmere bestemt udrykningsvagt i det store kryds ved hulgårds plads.

der blev ingen brandudrykninger men til gengæld en masse politiudrykninger og flere nye ambulancer dog ikke med udrykning i krydset.

tomsgården var til gengæld med ude at assisterer om natten til storbrand i rødovre hvor også det frivillige beredskab var tilkaldt med en større styrke.

mere om det senere.

fredag gik turen til st.christianshavn.

her havde man en klassisk fredag med garagevask ind imellem blev basisenheden også kaldt til diverse brandalarmer og inden klokken 16.00 havde den kørt sine første 3 udrykninger.

mens madlavningen stod på gik alarmen igen klokken 17.52 til melding om skorstensbrand og alle 8 mand blev kaldt i 3 biler.

det var dog en blind alarm da normal skorstensrøg ved optænding blev forvekslet med ukontrolleret brand.

det var godt for brandfolkene så de lige kunne nå hjem og se det meste af den for brandfolkene nervepirrende håndboldkamp.

billeder herunder er fra christianshavn bl.a med den fleksible enhed som skal vente på at den nye indgangsport åbner sig laaaaangsomt.

derudover igen den fleksible enhed som kører på en af dens sidste tyverialarmer da udkald til tyverialarmer i hovedstadens beredskab afskaffes 1 februar.

https://redningoresund.dk/tomsgaarden-hovedstadens-beredskab-falck
https://redningoresund.dk/koebenhavn-christianshavn-hovedstadens-beredskab

TRIPS OF THE WEEK TOMSGÅRDEN AND CHRISTIANSHAVN

this week Thursday afternoon and evening were spent at tomsgården more precisely emergency guard at the large intersection at hulgården square.

there were no fire calls, but on the other hand a lot of police emeregency and several new ambulances but not with blue lights.

tomsgården on the other hand was out assisting at night for a major fire in rødovre where the voluntary emergency services were also called to with a larger force.

more on that later.

on friday i went to st. christianshavn.

here they had a classic Friday with garage washing and in between the basic unit was also called to various fire alarms and before 16.00 it had drive its first 3 calls.

while the cooking was going on the alarm went on again at 17:52 for a report of a chimney fire and all 8 men were called in 3 cars.

howeve, it was a fail alarm as normal chimney smoke when lit was mistaken for an uncontrolled fire.

it was good for the firefighters so they could just get home and watch most of the handball match which was nerve-wracking for the firefighters.

pictures below are from Christianshavn among other things with the flexible unit that has to wait for the new entrance gate to open very slooooowly.

in addition again the flexible unit that drive on one of its last burglar alarms as calls to burglar alarms in hovedstadens beredskab are abolished on 1 February.

https://redningoresund.dk/tomsgaarden-hovedstadens-beredskab-falck
https://redningoresund.dk/koebenhavn-christianshavn-hovedstadens-beredskab
Redningsstation
Redningsstation sendte live.
Udkald til skorstensbrand og hurtigt hjemme igen
Redningsstation
Redningsstation
Redningsstation sendte live.
Tur nr 3 til basisenheden
Redningsstation
Redningsstation
Redningsstation sendte live.
Lille tur til christianshavn
Redningsstation
Redningsstation
Redningsstation sendte live.
Christianshavn i dag
Redningsstation