cph brand & redning

opdateret august 2023

om stationen

dette er en del af lufthavnens eget industribrandvæsen og skal kunne håndtere en førsteindsats ved evt flyhændelse eller andet i lufthavnens område.
stationen er en af 2 fuldtidsbemandede brandstationer.
st.øst har 7 mand døgnet rundt og skal kunne dække sin del af lufthavnen inden for 3 min efter alarm<

udover de 7 mand er den primære indsatsleder brand for lufthavnen samt en stabsoperatør også placeret her.

de 2 brandstationer til sammen kører cirka 400-500 årlige udkald


specialenheder


bådberedskab

stationen har tilknyttet en større redningsbåd da lufthavnen er placeret ud til en større kyststrækning er det et krav hvis der skulle opstå en flyindsats til vands.
redningsbåden har også et samarbejde med beredskabet udenfor lufthavnen i visse områder og hændelser som ikke er flyrealateret.

køretøjsliste

ledervogn 2 vw transporter 2013

tankvogn 3 panther 2013

tankvogn 5 panther 2008 med slukningsbom reserve

tankvogn 1 panther 2008 med slukningsbom reserve

tankvogn 2 panther 2007

mandskabsvogn 4 vw transporter 2016

mandskabsvogn 13 vw transporter 2013. bådberedskab.

 

andre biler


gamle biler

2 ledervogn vw transporter 2007-2013
4 tankvogn panther 2014
4 tankvogn volvo fm 2004-2014