P1170632
P1380814
Indspilning i fuld skærm 23-02-2019 122537.bmp
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

nyt fra redningsstation og andre ↓

Redningsstation
Redningsstation
opslag fra Broager Frivillige Brandværn - BFB

også broager har vist stationen frem til åbenthus i weekenden.
Redningsstation
Redningsstation
UDRYKNING FRA BALLERUP TIL FORURENING I Å

ballerup kaldes i de tidlige aftentimer til melding om olieforurening i å i skovlunde.

sprøjten sendes til at starte med kørsel 2 uden udrykning.

lidt efter bliver alarmen opgraderet med de 2 sidste fuldtidsbrandfolk og ballerups følgeskadevogn f1 kørsel 1 som skal tage nogle flydespæringer til at inddæmme foureningen.

https://www.youtube.com/watch?v=k5068d_N9fI

on english

RESPOND FROM BALLERUP TO POLLUTION IN A WATERCOURSES

ballerup is called in the early evening hours to report oil pollution in watercourses in skovlunde.

the pump is sent to start with prio 2 call without blue lights.

shortly after the alarm is upgraded with the last 2 fulltime firefighters and ballerups waterdamage unit f1 prio1 which must take some buoyancy barriers with to contain the pollution.

https://www.youtube.com/watch?v=k5068d_N9fI
Redningsstation
Redningsstation
opslag fra BPLN.dk

35 års jubilæum for gentofte brandmuseum i dag
Redningsstation
Redningsstation
LIDT OPDATERINGER PÅ REDNINGUNIK FRA BEROS

her med gentoftes kroghejs i forbindelse med øvelse.
samt beredskab øst standard sprøjter som findes på alle stationer.

desuden vil st.ballerup også modtage en helt ny kroghjs lignende gentoftes så man kommer til at have en kroghejs i hver sin ende af beredskabet.

https://redningunik.dk/beredskab-oest-scania-410-2018/
https://redningunik.dk/beredskab-oest-scania-410-2017-2016/

on english

LITTLE UPDATES ON REDNINGUNIK FROM BEROS

here with gentofte's hooklift in connection with exercise.
as well as beredskab øst standard pumps which are available at all stations.

in addition st.ballerup will also receive a brand new hooklift similar to gentofte so they will have a hooklift at each end of the fire department.

https://redningunik.dk/beredskab-oest-scania-410-2018/
https://redningunik.dk/beredskab-oest-scania-410-2017-2016/
Redningsstation
Redningsstation
opslag fra BPLN.dk

årsagen til at alle bilerne i gladsaxe skulle vaskes.
åbenthus i gladsaxe.
Redningsstation
Redningsstation
UGENS TUR TIL GLADSAXE

denne uge var torsdagsturen aflyst.

men kunne heldigvis bruge fredagen på brandstations besøg.

fredag faldt valget på gladsaxe i beredskab øst.
blev som altid taget godt imod på stationen hvor dagens nye vagthold skulle forberede til åbenthus dagen efter lørdag.

her skulle de fleste brandbiler vaskes og garagen skulle rengøres så der blev lidt muligheder for billeder ifb med det.

senere på dagen blev dagen brugt på diverse øvelser dørforcering samt teoriøvelse i redning af fastklemt i bil.

ingen af delene skulle dog bruges operativt på denne vagt og alle bilerne stod rene indtil lørdag.
st.gladsasxe endte nemlig med et 0 turs døgn på hele vagten som den eneste i beredskab øst.

fik dog alligevel fanget et par indsatsleder og ambulanceudkald i løbet af formiddagstimerne.

https://redningoresund.dk/koebenhavn-gladsaxe-falck-beredskab-oest

on english

TRIP TO GLADSAXE THIS WEEK

this week the Thursday trip was canceled.

but could spend Friday on fire station visits.

Friday the choice was on gladsaxe in beredskab øst.
was as always, well received at the station where the days new watchguards were to prepare for the open house the day after Saturday.

here most of the fire trucks had to be washed and the garage had to be cleaned so there were some opportunities for pictures in connection with it.

later in the day the day was spent on various exercises door forcing as well as theory exercise in rescuing a trapped person in car.

however none of the parts had to be used operationally on this watch and all the cars stood clean until Saturday.
st.gladsasxe ended up with a 0 call day on the entire watch as the only one in beredskab øst.

still caught a couple of commandcars and ambulance calls during the morning hours.

https://redningoresund.dk/koebenhavn-gladsaxe-falck-beredskab-oest

nye billeder 04-05 2022

flere nye billeder klik på nye billeder for galleri

 

sidste nye videoer